Dịch Vụ Chuyển Phát Hỏa Tốc - Hẹn Giờ
Chuyển phát Hỏa tốchttp://vietpost.vn/upload/Chuy%E1%BB%83n_ph%C3%A1t_H%E1%BB%8Fa_t%E1%BB%91c_160503022829.jpg
Dịch vụ chuyển phát Hỏa tốc là dịch chuyển phát nhanh nhất có thể theo yêu cầu và thỏa thuận của khách hàng với TanDat post.
Dịch vụ chuyển phát Hỏa tốc là dịch chuyển phát nhanh nhất có thể theo yêu cầu và thỏa thuận của khách hàng với TanDat post. Đối với địa chỉ người nhận ở nội thành Hà Nội sẽ được phát sau 2h - 3h kể từ lúc nhận. Đối với địa chỉ người nhận ở nội thành, nội thị các tỉnh dưới 300 km và TP.HCM gửi trước 17h sẽ được phát trước 9h sáng hôm sau. Đối với địa chỉ người nhận ở nội thành, nội thị các tỉnh trên 300 km gửi trước 17h sẽ được phát trước 15h chiều hôm sau. Đối với những địa chỉ người nhận ở ngoại
thành hoặc huyện, xã... cần có sự liên hệ trực tiếp để thỏa thuân trước.
 
 
 
Chuyển phát Hẹn giờhttp://vietpost.vn/upload/Chuy%E1%BB%83n_ph%C3%A1t_H%E1%BA%B9n_gi%E1%BB%9D_160503021836.jpg
Dịch vụ chuyển phát Hẹn giờ là dịch vụ chuyển phát nhanh, trong đó khách hàng và TanDat post có thỏa thuận trước thời gian phát, ngày phát và giá cước không theo thông lệ như: Phát đêm, phát ngày lễ, phát ngoài giờ hành chính
Dịch vụ chuyển phát Hẹn giờ là dịch vụ chuyển phát nhanh, trong đó khách hàng và TanDat post có thỏa thuận trước thời gian phát, ngày phát và giá cước không theo thông lệ như: Phát đêm, phát ngày lễ, phát ngoài giờ hành chính, phát gấp ở vùng sâu vùng xa....

 

 

 

picture