Dịch Vụ Phát Hàng Thu Tiền (COD)
giao-hang-thu-tien-ho-cod.png
Phát hàng Thu tiền (COD): là dịch vụ đặc biệt đi kèm với các dịch vụ Chuyển phát nhanh mà người gửi có thể uỷ thác cho TanDat post thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hoá) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

 

COD là từ viết tắt của từ Cash On Delivery trong tiếng Anh. Cash on delivery có nghĩa là gì? Cash on delivery có nghĩa là giao hàng thu tiền hộ. Tức là người nhận sẽ trả tiền khi nhận hàng.
picture