Dịch Vụ Chuyển Phát Trong Ngày
 Dịch vụ Phát trong ngàyhttp://vietpost.vn/upload/D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5_Ph%C3%A1t_trong_ng%C3%A0y_160503022015.png
Dịch vụ Phát trong ngày (PTN) là dịch vụ khi khách hàng gửi trước 9h thì sẽ được phát luôn trong ngày đến tay người nhận tại các tỉnh.
Dịch vụ Phát trong ngày (PTN) là dịch vụ khi khách hàng gửi trước 9h thì sẽ được phát luôn trong ngày tại: TP.HCM, Đà Nẵng, Vinh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hạ Long, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Việt Trì... Những địa chỉ khác nếu có nhu cầu khách hàng vui lòng liên hệ và thỏa thuận trước với TanDat Post.
 
picture